obligada > comp.os.* > comp.os.linux.programacion

perepujal (23-03-2017, 01:47)
Hola,

funopen i fopen_cookie retornen un FILE * on un pot especificar les funcions emprades per llegir(read), escriure(write), etc

Existeix alguna funció que retorni un DIR * en la que es puguin especificar les funcions?

Grącies
Pere
perepujal (27-03-2017, 23:38)
El dijous, 23 marē de 2017 0:47:34 UTC+1, pere...@gmail.com va escriure:
> Hola,
> funopen i fopen_cookie retornen un FILE * on un pot especificar les funcions emprades per llegir(read), escriure(write), etc
> Existeix alguna funció que retorni un DIR * en la que es puguin especificar les funcions?


Al final he emplenat manualment el camp d_name d'una estructura dirent i sembla que de moment funciona...

AAssetDir * ad = open_asset_dir(dirname[places_to_look]);
const char* afilename = (const char*)NULL;
while ((afilename = AAssetDir_getNextFileName(ad)) != NULL)
{
f = malloc(sizeof(struct dirent));
strncpy(f->d_name, afilename, sizeof(f->d_name));
.....